THÔNG TIN NHANH VỀ SHOUEIGIKEN

TRIẾT LÝ CÔNG TY

『Học cách làm người trước khi trở thành một người kĩ sư』

TẦM NHÌN DOANH NGHIỆP

 Với công việc chúng tôi sẽ tạo ra một không gian phát triển vượt bậc nhằm tạo ra một cuộc sống thịnh vượng về cả vật chất và tinh thần tại nơi làm việc. Với sự chân thành của các bên, chúng tôi sẽ đào tạo một nhóm kỹ sư có thể làm việc theo yêu cầu cao nhất của xã hội.

CƯƠNG LĨNH

 Thông qua công việc(xây dựng)mục tiêu của chúng tôi là cung cấp một không gian để phát triển hoàn thiện bản thân và mang lại cuộc sống tốt hơn cho bản thân, gia đình, nhân viên, khách hàng và những người có liên quan.

 “Trước cách làm là cách sống”. Hơn cả bí quyết của công việc, chúng tôi luôn coi trọng việc kinh doanh dựa trên việc xem trọng phẩm chất của con người.
 Tuân thủ triết lý doanh nghiệp, theo đó lấy sự quyết tâm làm nền móng để thực hiện hóa những tầm nhìn đã đặt ra, chúng tôi có những nguyên tắc hoạt động sau đây:

CHÀO HỎIGreeting

Hãy chào bằng một giọng điệu thật to và rõ ràng để đối phương cảm thấy dễ chịu.

TRÁCH NHIỆMResponsibility

Tất cả nhân viên đều phải có trách nhiệm với công việc mà mình đảm nhận.

TƯỞNG TƯỢNGImagination

Khi suy nghĩ và hành động chúng tôi luôn suy nghĩ tới cảm nhận của khách hàng.

CHUYÊN TÂMIngenuity

Coi khó khăn là cơ hội để thành công, và tích cực tìm cách giải quyết, đương đầu với khó khăn.

THỰC HIỆNExecution

Lên kế hoạch mọi thứ, nếu đã quyết định thì hãy thực hiện ngay lập tức.

TÌNH THƯƠNGLove

Trân trọng bản thân, gia đình, nhân viên, khách hàng và những người có liên quan.

THÓI QUENHabit

Lắng nghe, chấp nhận, khuyến khích, hỗ trợ, tin tưởng, tôn trọng, đàm phán với sự khác biệt.

Tiêu chí tuyển dụng

Sứ mệnh・chủ trương

Hoàn thiện bản thân vì hạnh phúc của những người có liên quan và bao gồm cả bản thân mình.

Phong cách tuyển dụng

Lòng biết ơn xuất phát từ trái tim và không ngừng phát triển.
Nếu được trau dồi thì có khả năng tỏa sáng.

Tầm nhìn tuyển dụng

Sẽ tiếp tục đương đầu với những thách thức với tư cách là một tổ chức doanh nghiệp, nơi phát triển và sản xuất nguồn nhân lực cần thiết cho xã hội.
Chúng tôi luôn nhắm đến sự giáo dục mà cả nhân viên làm việc và những người có liên quan đều có thể trở nên hạnh phúc.