トップページメッセージ(ベトナム語)

Giám đốc Mori Kazutaka

“Học cách làm người trước khi trở thành một người kĩ sư”

 Trước khi trở thành kỹ sư, chính những con người có nhân cách tuyệt vời đó, họ sẽ bộc lộ tố chất để trở thành một người kỹ sư giỏi.
 Và ở những công ty tồn tại lâu dài là luôn hiện diện những con người mang trong mình nhân cách tuyệt vời.
 Ở công ty Shoueigiken chúng tôi tin rằng “chính doanh nghiệp nuôi dưỡng con người là doanh nghiệp sẽ tồn tại mãi mãi”. Chúng tôi luôn luôn hướng vào nhau để giáo dục và hỗ trợ hết sức để từng người có thể trở nên hạnh phúc.
「BẠN MUỐN LÀM VIỆC Ở SHOUEIGIKEN」
 Nếu bạn có những suy nghĩ như trên, kể cả bạn chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng chúng tôi vẫn luôn luôn chào đón.
 Tôi rất mong đến ngày có thể gặp bạn.

Công ty cổ phần Shoueigiken
Giám đốc Mori Kazutaka